Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Kontrole zewnętrzne

 

 

 

Protokół z kontroli pływalni szkolnej przeprowadzonej w dn. 25.09.2014 r. przez Łódzki

WOPR

 

ŚWIADECTWO dopuszczenia do eksploatacji pływalni SP184 z dn. 25.09.2014 r.

 

Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 23 V 2014 r. przez Łódzki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi w zakresie stanu sanitarno-higienicznego sal zajęć lekcyjnych i pomieszczeń pomocniczych do zajęć z wychowania fizycznego

>> pobierz

 

Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 12 V 2014 r. przez Łódzki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi   >> pobierz

 

Protokół kontroli w zakresie wyboru podręczników  >> pobierz

 

Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 29 XI 2013 r.  przez Łódzki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi  >> pobierz

 

Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 11.10.2013 r.  przez Łódzki WOPR >> pobierz

 

Protokół kontroli szkolnego sklepiku przeprowadzonej w  dn. 11 VI 2013 r.  przez wydział Edukacji >> pobierz

 

Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 27 V 2013 r.  przez Łódzki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi >> pobierz


Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 7 V 2013 r.  przez Łódzki WOPR

>> pobierz


Protokół kontroli szkolnej pływalni przeprowadzonej w  dn. 27 III 2013 r.  przez Łódzki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi   >> pobierz


Protokół kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy  >> pobierz

świetlicy szkolnej  przeprowadzonej w  dn. 16.01.2013 r. przez Kuratorium Oświaty w Łodzi  

 

 


 

odpowiada: Ewa Kowalska-Fisiak

wytworzył: Ewa Kowalska-Fisiak

wprowadził: administrator

data: 29-09-2014

data: 29-09-2014

data: 29-09-2014Rejestr zmian strony